Економски можности

Патеки за развој

Насекаде низ светот, луѓето се заробени во магичниот круг на сиромаштијата. Вредните поединци се потпираат на неопходните алатки за да излезат од сиромаштијата, преку мали заеми, обуки за работа и охрабрување.

Програмите на АДРА за обезбедување на економски можности им помогнаа на илјадници поединци до сега да ја подобрат својата продуктивност и заработка. Нашето портфолио е изградено врз придобивки во продуктивноста во земјоделието и врз зголемената побарувачка за малостопанственичко фармерско производство, преку усвојување на пристапот на синџир на вредност. АДРА ги поддржува луѓето да го подобрат нивниот пристап до пазарот, да се здобијат со стручни вештини, како и да обезбедат кредити и други финансиски услуги.