АДРА низ светот

АДРА ги менува животите на милиони луѓе насекаде околу светот. Нашата мрежа се состои од локални канцеларии во 134 земји. Кога има несреќи, АДРА е секогаш таму да им помогне на оние кои имаат потреба. Откако итната потреба ќе ја нема, АДРА останува таму да даде тековна поддршка, да обезбеди рехабилитација и долгорочен развој за одржлива промена.